ยาฟ้าทะลายโจร ตราดอกบัวหลวง

//ยาฟ้าทะลายโจร ตราดอกบัวหลวง
ยาฟ้าทะลายโจร ตราดอกบัวหลวง2019-01-28T09:45:03+00:00

Project Description

ยาฟ้าทะลายโจร ตราดอกบัวหลวง
สรรพคุณ : แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไข้
วิธีใช้ : ผู้ใหญ่ครั้งละ 4 เม็ด เด็กครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 เวลา ก่อนหรือหลังอาหาร