ยาแก้ร้อนใน ตราร่ม-ไทร

//ยาแก้ร้อนใน ตราร่ม-ไทร
ยาแก้ร้อนใน ตราร่ม-ไทร2019-01-28T09:43:03+00:00

Project Description

ยาแก้ร้อนใน ตราร่ม-ไทร
สรรพคุณ : ยาแก้ร้อนใน ตราร่ม-ไทร ชนิดเม็ดเป็นยาถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ
วิธีใช้ : ผู้ใหญ่ครั้งละ 4-6 เม็ด รับประทานวันละ 4 เวลา เด็กลดลงครึ่งหนึ่ง รับประทานได้แม้หญิงมีครรภ์ เมื่อใช้ยานี้แล้วควรดื่มน้ำมากๆ