เภสัชกรประจำโรงงาน

รายละเอียดงาน:
– รับผิดชอบและควบคุมการผลิตยา พัฒนาและแก้ปัญหา การผลิต
– วางแผน ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
– บริหารจัดการกำลังคนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ ตรวจสอบทดสอบยาและตัวยา ตั้งแต่ ต้นทาง ถึงปลายทาง ให้ถูกต้องตามเกณท์
– ควบคุมการผลิตให้อยุ่ใน มาตรฐานการผลิต GMP pics
– อนุมัติปล่อยผ่านยา
– ติดตามกฏหมายเรื่องการผลิต จากกระทรวงสาธารณสุข
– อบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามหลัก GMP
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป อายุ25ขึ้นไป
  2. คณะแพทยศาสตร์/เภสัชกร/การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  3. มีใบประกอบโรคศิลป์
  4. สามารถอยู่ประจำโรงงานได้
  5. สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  6. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
  7. **มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ:

คุณภรดร
บริษัท บุญส่งโอสถ จำกัด
556,558 หมู่ที่ 5
ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 7212

วิธีการสมัคร:
สามารถส่ง Resume มาทางอีเมลด้านล่าง
office@boonsongherb.com

Shopping Cart
thไทย